Obowiązek utylizacji azbestu

  • 22.11.2019, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Obowiązek utylizacji azbestu
Azbest jest określeniem włókien grupy minerałów, który ma bardzo dobre właściwości izolacyjne idealnie sprawdzające się w przemyśle i budownictwie. W XX wieku zaczęto więc wykorzystywać go na szeroką skalę do produkcji materiałów budowlanych o nazwie eternit. Na przestrzeni lat okazało się jednak, iż wykazuje on szkodliwe dla zdrowia właściwości. Od 1997 roku w Polsce powstał więc zakaz stosowania tego rodzaju wyrobów, a do 2032 roku eternit musi zostać całkowicie zutylizowany.

Obowiązek utylizacji azbestu

Za szkodliwość eternitu odpowiadają respirabilne włókna azbestu. Są one wdychane w trakcie procesu obróbki, w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz po przekroczeniu terminu żywotności, który w zależności od jakości określa się na 20-50 lat. Długotrwały kontakt z azbestem może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, jak na przykład pylica azbestowa, rak płuc czy międzybłoniak opłucnej. Choć ustawa mówi o zaprzestaniu produkcji eternitu, nie załatwia ona jednoznacznie sprawy. W Polsce wciąż jest jeszcze mnóstwo budynków, które pokryte są szkodliwym eternitem. Konieczna jest więc sukcesywna utylizacja azbestu, która pozwoli całkowicie wyeliminować problem pojawiania się tego zjawiska.

Demontaż eternitu

Wszyscy właściciele budynków oraz zarządcy nieruchomości, których obiekty wykorzystują jeszcze materiały zawierające szkodliwy azbest, zobowiązani są do dopilnowania, aby doszło do jego demontażu. Realizacja usługi powinna odbyć się tuż po wykonaniu inwentaryzacji wyrobów z azbestu, dokonaniu oceny stanu technicznego wyrobów oraz po skrupulatnym oznaczeniu materiałów wykorzystujących azbest. Obowiązkiem właścicieli i zarządców jest skontaktowanie się z odpowiednimi firmami, które zajmują się tego rodzaju pracami. Specjaliści poinformują jak wygląda procedura utylizacji oraz jak przebiega cały proces. Na miejscu dokonają oni wizji lokalnej i oszacują możliwe do zastosowania rozwiązania. Następnie wdrożą odpowiednie środki i techniki demontażu. O kompleksowej utylizacji azbestu można przeczytać również tutaj: http://azbestdelta.pl/

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: